Wednesday, September 25, 2013

__ ದೀಪ

 ಈ ಹನಿಗವನ ಒಂಥರಾ ಹಳೆ ವೈನ್, ಹೊಸ ಬಾಟಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಬಹಳ ಜನ ಈ ದೀಪದ ಮೇಲೆ ಇವೇ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಆಚೀಚೆ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

ದೀಪ

ದೀಪ ಉರಿಯುವದಲ್ಲ 
      ವಿಶೇಷ
ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ  
ಉರಿಯುವದು
           ಅದರ ಕರ್ಮ
ತಿಳಿಯಿರಿ ಉರಿವ
           ಹಿಂದಿನ ಮರ್ಮ
ದೇವರ ಮುಂದೆ
           ನಂದಾ  ದೀಪ
ಸತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
          ಸೂತಕದ ದೀಪ
ಕತ್ತಲಲ್ಲಿರುವರಿಗೆ ಬೆಳಕು ನೀಡಿ
           ದಾರಿ ದೀಪ
ಹಾರುವ ಗಾಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ
            ಬೆಂಕಿದೀಪ
ಈಗ ಹೇಳಿ
           ನೀವಾವ ದೀಪ?