Thursday, September 19, 2013

ಕೋರಿಕೆ

ಕೋರಿಕೆ

******** 

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಾ ತಗೆದುಕೋ
ಆ ಸಾಗರದಡಿಯ ಮುತ್ತುಗಳಿಗಿಂತ 

ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಹಿ ಮುತ್ತುಗಳನ
ಎಣಿಸಲಸಾಧ್ಯವಾದ ತೆರೆಗಳಿಗಿಂತ  
ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪುಗೆಗಳನ
ಆಕಾಶದೊಳಗಿನ ತಾರೆಗಳಿಗಿಂತ 
ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಮುಗುಳ್ನಗೆಗಳನ
ಆದರೆ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ  ಮಾತ್ರ
ಸಾಗರದಾಳದ ನನ್ನ ಮನಸಿನ ನೋವನ್ನ
ತೆರೆಗಳಿಗಿಂತ ಜೋರಾಗಿ ಬರುವ ಅಳುವನ್ನ
ತಾರೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕತ್ತಲಿನಷ್ಟಿರುವ ದುಃಖವನ್ನ