Wednesday, May 15, 2013

ಈ ನೆನಪುಗಳುಗೋರಿಯಲ್ಲಿನ  ಹೆಣ  ಥಟ್ಟನೆ ಎದ್ದು ಬಂದಂತೆ 
ಈ ನೆನಪುಗಳು 

ಬರದ ಭೂಮಿಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಮಳೆ ಸುರಿದಂತೆ 
ಈ ನೆನಪುಗಳು 

ಮರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯ ಮರೀಚಿಕೆಯ  ಹಾಗೆ 
ಈ ನೆನಪುಗಳು 

ಭಯದ, ಖುಷಿಯ,ಸಿಹಿಯ,ಕಹಿಯ 
ಈ ನೆನಪುಗಳು 

ಭೂತಕಾಲದ ಪಿಶಾಚಿ,
ವರ್ತಮಾನದ ಅನುಭವ,
ಭವಿಷ್ಯದ ಆಧಾರ
ಈ ನೆನಪುಗಳು 

ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ  ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು 
ಈ ನೆನಪುಗಳು