Tuesday, October 29, 2013

ವೈರುಧ್ಯ

ವೈರುಧ್ಯ
*****
ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ತಗೆಯೋ ದೊಡ್ಡವಳಿಗೆ :
ಆ ಪಕ್ಕದ್ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಓದು,
ಅವಳ ಜೊತೆ ಇರು,
ನಿನಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕ ಬರತ್ತೆ;
ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಕ ತಗೆಯುವ ಸಣ್ಣವಳಿಗೆ :
ನಿನ್ನ ಆ ಗೆಳತಿ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಆಟ ಆಡಬೇಡ,
ಅವಳು ದಡ್ದಳು, ನೀನು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿಯ!!!!